การแสดงผลบนหน้าจอ TV

Modified on Thu, 27 Oct, 2022 at 9:46 AM

การแสดงผลของระบบห้องอาหาร ที่นำไปแสดงบน Smart TV หากผู้ใช้งานต้องการดูของห้องอาหาร The Meka สามารถกดได้ที่ลิ้งค์นี้ 

https://fbnaka.365zocial.com/tv/the-meka หรือหากผู้ใช้งานต้องการดูของห้องอาหาร The Wiwa ก็สามารถกดได้ที่ลิ้งค์นี้ https://fbnaka.365zocial.com/tv/the-wiwaโดยที่เมื่อเปิดการใช้งาน web url ดังกล่าวแล้วหากพบปัญหาไม่สามารถซ่อนแถบ tool bar ด้านบนของ browser ได้สามารถเข้าแก้ไขได้โดย วิธีดังนี้

        1. ไปที่แถบเมนูของ browser (ตามตัวอย่างเป็น Google Chrome)

        2. เลือกที่แถบ View จากนั้นเช็คเครื่องหมายถูก ออกจาก Always Show bookmarks Bar ,Always Show Toolbar in Full Screen


 

หรือหากผู้ใช้งาน ใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Fn + F11 ได้เลยทันที จากนั้นจึงสามารถแสดงผลแบบเต็มหน้าจอได้


การแสดงผลสถานะของ Order 

        การแสดงผลสถานะของ Order จะแบ่งเป็นหน้าละ 5 Order ยกตัวอย่าง หน้าจอ TV The Wiwa มีทั้งหมด 20 Orders แบ่งการแสดงผลเป็น 4 หน้า หน้าละ 5 Orders 

การแสดงผลรอบแรก

หน้าที่ 1 ใช้เวลาแสดงผล 2 นาที, หน้าที่ 2  ใช้เวลาแสดงผล 1 นาที, หน้าที่ 3 ใช้เวลาแสดงผล 1 นาที และหน้าที่ 4 ใช้เวลาแสดงผล 2 นาที 

การแสดงผลรอบถัดไป จนถึงสิ้นสุด

หน้าที่ 1 ใช้เวลาแสดงผล 1 นาที, หน้าที่ 2  ใช้เวลาแสดงผล 1 นาที, หน้าที่ 3 ใช้เวลาแสดงผล 1 นาที และหน้าที่ 4 ใช้เวลาแสดงผล 2 นาที


*** กรณีกดคำสั่งซื้อ Order แรกจากหน้าจอ Captain แต่ Order นั้น ไม่แสดงในหน้าจอ Smart TV ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Ctrl + R เพื่อทำการ Refresh browser ใหม่


การแสดงผลของรูปภาพสไลด์

        รูปภาพสไลด์จะทำการเปลี่ยนรูป ในทุก ๆ 1 นาที กรณีทางผู้ใช้งานพึ่งเปลี่ยน หรือเพิ่มรูปภาพใหม่ ให้ Refresh browser เพื่อทำการ Refresh ระบบ


รูปภาพสถานะของ Order

 

1. สถานะรับ Order แล้ว2. สถานะกำลังปรุงอาหาร3. สถานะกำลังเสิร์ฟอาหาร


 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article