ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ปกครอง ทำอย่างไร

Modified on Wed, 10 Jan at 10:58 AM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ mobile ได้โดยทำการ login ซึ่งสามารถกดที่

ลิ้ง https://schoolsync.ai

1.กดปุ่มช่องต่าง

  • ช่องStudent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของนักเรียน
  • ช่อง Parent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ปกครอง
  • ช่อง Staff เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของ Staff


2. เมื่อทำการกดปุ่ม Parent แล้วจะเข้าสู่หน้า login 

3.เลือกช่องทางในการ login 

  • login with gmail (เข้าสู่ระบบด้วยการกรอก Email และ Password)
  • login with Line (เข้าสู่ระบบด้วยการ login Line)
  • login with facebool (เข้าสู่ระบบด้วยการ login facebook)
  • login with email (เข้าสู่ระบบด้วยการ login email)

4.เมื่อทำการ login แล้วระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ

5.กดแถบไอค่อยได้ล่างเพื่อไปยังหน้า Setting 

6.ระบบทำการเข้าหน้า. setting 

7. กดแถบ "Edit personal information" เพือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

8.ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูล

7. แก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุล (***ไม่สามารถแก้ไข Email และ เบอร์โทรศัพท์ได้***)

8.กดปุ่ม Save เพื่อทำการ Save ข้อมูล 

9.ระบบแสดงข้อมูลที่ทำการบันทึกแล้ว

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article