ต้องการผูกนักเรียนเพิ่ม ต้องทำอย่างไร

Modified on Wed, 10 Jan at 9:56 AM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ mobile ได้โดยทำการ login ซึ่งสามารถกดที่

ลิ้ง https://schoolsync.ai

1.กดปุ่มช่องต่าง

 • ช่องStudent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของนักเรียน
 • ช่อง Parent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ปกครอง
 • ช่อง Staff เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของ Staff


2. เมื่อทำการกดปุ่ม Parent แล้วจะเข้าสู่หน้า login 

3.เลือกช่องทางในการ login 

 • login with gmail (เข้าสู่ระบบด้วยการกรอก Email และ Password)
 • login with Line (เข้าสู่ระบบด้วยการ login Line)
 • login with facebool (เข้าสู่ระบบด้วยการ login facebook)
 • login with email (เข้าสู่ระบบด้วยการ login email)

4.เมื่อทำการ login แล้วระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ

5.กดแถบไอค่อยได้ล่างเพื่อไปยังหน้า Setting 

6.ระบบทำการเข้าหน้า. setting 

7.กดไอคอนจุด 3 จุด เพื่อทำการแสดงนักเรียนทั้งหมด

11.ระบบแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมด

12. กดปุ่ม Add student เพื่อทำการเพิ่มนักเรียน

13. ระบบจะแสดงหน้าผูกนักเรียน 

 • Student Id (กรอกรหัสนักเรียน)
 • Select School (เลือกโรงเรียนของนักเรียน)
 • Identity card number/Passport (กรอกเลขบัตรประชาชน หรือ เลขPassport)
 • Date of Birth (เลือกวันเกิดของนักเรียน)

14. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Continue

15. ระบบจะทำการผูกนักเรียนและแสดงหน้า setting

16. ให้ทางผู้ใช้กด Refresh 1 ครั้ง

17.  กดกดไอคอนจุด 3 จุด เพื่อทำการแสดงนักเรียนทั้งหมด 

18. ระแบบแสดงนักเรียนทั้งหมด

19. เลือกนักเรียนที่ทางผู้ใช้เพิ่ม 

20. กดปิดหน้าต่างWas this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article